Tanıtım

21. yüzyılda sosyal alanı dikkate alan, toplumsal sorumluluk yaklaşımı ile kendisini örgütleyerek faaliyet yürüten yeni bir üniversite modeline ihtiyaç hissedilmektedir. Yeni küresel şartlarda kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sosyal alanı içine alan teşkilat yapıları geliştirerek faaliyet yürütebilmelerine ilişkin teorik ve pratik bilginin üretimi ve paylaşımına duydukları ihtiyaç, Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini (SOSYOPARK) ortaya çıkarmıştır.

SOSYOPARK, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorunlara yönelik konularda çözüm üreten, sosyal kalkınma politikalarına yön veren bir kurum olmayı hedefleyen bir birimdir. Sosyopark, kentleşme ve kent sorunları, yoksulluk, göç araştırmaları, dezavantajlı gruplar, suç, hukuk ve insan hakları gibi alanlarda farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin bilgi birikimden yararlanarak projeler yürütülmek üzere tasarlandı. Projelere ek olarak konferanslar, sempozyum, panel ve çalıştaylar gibi toplantıların yanı sıra makale ve kitap yayınlarıyla da Sosyopark bünyesinde yapılan araştırma sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaşması planlanmaktadır.