Sosyopark

Sosyopark, Türk Kızılay’ı ile İşbirliği Protokolü İmzalıyor

12.01.2017

12.01.2017 Perşembe günü, Rektörümüz Prof. Dr. M. İhsan Karaman ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık arasında gerçekleştirilen tören ile Sosyopark ve Türk Kızılay'ı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ülkemizin sosyal alanda ihtiyaç duyduğu sorunlara çözüm geliştirmek üzere kamu-yerel idari birimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün işbirliğiyle çalışmalar yürütmeyi amaçlayan Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark), Kızılay ile imzalayacağı protokol ile üniversite, sivil toplum ve kamu kurumları arasında koordinasyonla yapılacak olan projelerin ilk adımını atmaktadır.

Sosyopark sağladığı ortamla, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitenin akademik kadrolarından, araç-gereç ve sair materyalinden, bilgi birikiminden istifade ederek, örgütlenme, faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilere etkin bir şekilde ulaşma ve uygulamalarının verimliliğini ölçebilme olanağı sağlamaktadır. Kızılay ile yapılacak protokolün hedeflerini üç başlık altında toplayabiliriz:

1. Kızılay Arşiv Kataloğunun hazırlanması. Böylece başta yardım, göç, savaşlar ve doğal afetler olmak üzere pek çok konuda Osmanlı’dan günümüze ülkemizin yakın tarihine ışık tutacak belgeler araştırmacıların kolaylıkla istifade edebileceği hale gelecektir.

2. Kızılay Araştırma Altyapısının geliştirilmesine yönelik proje ile araştırmacılar, Kızılay’ın sahip olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivinden daha hızlı ve kolay bir şekilde istifade edebileceklerdir.

3. Kızılay ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyacağı hususlarda üniversite işbirliğiyle kapasite geliştirilmesi hedeflerine yönelik olarak araştırma-geliştirme faaliyetleri düzenlenecektir. Böylece yapılan faaliyetlerin etkinliği artırılırken yeni modeller de ortaya konulacaktır.

Bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kızılay işbirliği ile her iki kurumun süreçlerde aktif olarak yer aldığı toplumsal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, Kızılay’ın faaliyetlerinde verimliliğinin ve kurumsal kapasitesinin artırılması sağlanırken, Üniversite’nin personelinin ve öğrencilerinin toplumsal sorumluluk gerektiren uygulamalar içerisinde aktif rol almalarının sağlayacaktır.