Sosyopark

İMÜSOSYOPARK Türk Kızılayı Arşiv Projesi Başladı

19.04.2017

İMÜSOSYOPARK ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Türk Kızılayı Arşiv Projesi” Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak faaliyete geçirildi

Proje, Kızılay arşiv koleksiyonunun tanıtılması, Kızılay arşivinin ulusal ve uluslararası camiada akademisyen ve araştırmacılar nezdinde birincil kaynak temininde başvurulan bir merkez haline getirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmacıların Kızılay Arşivi’nin sahip olduğu zengin belge ve materyallerden ayrıntılı olarak haberdar olmasını sağlamak projenin en önemli hedefleri arasındadır.

Proje kapsamında Kızılay arşivini tanıtmaya yönelik olarak, “Birinci Dünya Savaşı, 93 Harbi, Trablusgarb Harbi, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı, Afetler ve Göçler, Esir Mektupları” gibi konularda Kızılay Arşivinden seçilecek belgeler dört ciltlik katalog kitap haline getirilecektir. Bu kitaplar aynı zamanda dijital ortama da aktarılacaktır.  

Uluslararası düzeyde de projeyle bağlantılı olarak Hilali Ahmer Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır.  

Araştırmacıların, Kızılay Arşivi’nin sahip olduğu zengin belge ve materyallerden ayrıntılı olarak haberdar olmalarını amaçlayan projenin yirmi aylık bir süreçte gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.