Sosyopark

Beş Boyutlu Gelecek Projesi İSTKA Tarafından Desteklenmeye Değer Görüldü

03.02.2022

Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan ve Çeşitli Kurumlarla İşbirliği İçinde Yürütülen "Beş Boyutlu Gelecek" İsimli Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Tarafından Desteklenmeye Değer Görüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Kalkınma Ajansı Proje başvuruları kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe Kaymakamlıkları ortaklığında yürütülen ve sivil toplum kuruluşları ile Üsküdar ve Sultanbeyli Belediyelerinin iştirakleriyle gerçekleştirilen “Beş Boyutlu Gelecek” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.

Öğretim Üyemiz ve Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK) müdürü Doç. Dr. Faruk BAL'ın koordinatörlüğünde yürütülen “Beş Boyutlu Gelecek” projesinin amacı, üniversite, yerel ve mülki idare, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğinde gençlerin iyi olma hallerini artıracak pozitif unsurlar ile donanmalarını sağlayarak beş temel alanda toplumsallaşma düzeylerini artırmaktır.

Proje bu amacı gençlerin içinde bulundukları bölgesel ekosistem içinde birlikte yaşadıkları sosyal gruplar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir. Proje bu genel amaca götürecek yol olarak, gençlerin bir zamanlar var olan ancak kalkınma-kentleşme ortamında oldukça bozulan yerel kültürü, (sosyopark yaklaşımı adını da verdiğimiz) yeni bir işbirliği yaklaşımı ile güçlendirmeyi amaç olarak belirlemiştir.  Sağlıklı bir ekosistemin ortaya çıkartılması; gençlerin aynı semt-mahalle ortamında birlikte yaşadıkları öğretmen, esnaf, din görevlisi ve muhtarların yeni bir bütünlük ortamında bir araya getirilmesiyle gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Gençlerin bağımlılık, göç ve kentleşmenin ortaya çıkarttığı kötü etkilerden korunması süreçlerinde sağlanacak birlikteliğe üniversite akademik uzmanlığıyla, yerel ve merkezi idare idari yetkinliğiyle, sivil toplum örgütleri ile özel sektör ise amatör ruh ve imkânlarıyla katılacaktır.

Projenin, İstanbul Valiliği tarafından pilot bölgeler olarak belirlenen Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde seçilen üçer lisede uygulanması planlanmıştır. Projenin özel amaçları arasında “Gençlerin içinde yasadıkları ortam (mahalle-sehir) ile sağlıklı bağ kurmalarına imkan verecek altlığı oluşturmak, gençlerin kişilik-karakter oluşumu ve gelişimi, yaşam becerileri, sosyal gelişim, akademik ve mesleki gelişim, bilinçlenme, fiziki ve bedeni gelişimlerine katkı sağlamak, gençleri madde bağımlılığı, göç ve kentleşmenin ortaya çıkarttığı zararlı etkenlerden uzak tutmak, az-orta ve üst düzey gelişmiş alt bölgeler esasında belirlenmiş lise öğrencilerine ilişkin geliştirilen çözümlemenin, öncelikle İstanbul ve sonrasında Türkiye için bir model haline getirmek” şeklinde önemli başlıklar bulunmaktadır.

Projenin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek temel faaliyetler ise “Eğitim, kültür, sanat faaliyetleri ve seminer müfredatlarının hazırlanması, eğitim materyallerinin hazırlanması, doğa kampı faaliyetlerinin planlanması, hedef gruba yönelik uygulanan ilk test ve son testler ile kişilik karakter oluşumu, akademik ve mesleki gelişim, bilinç gelişimi, yaşam becerileri/sosyal ilişkiler/sosyal gelişim ve fiziki ve bedeni gelişim alanlarında öğrencilerin durumları ve ilerlemelerinin tespit edilmesi” şeklindedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi; projenin organize edilmesi, eğitim ve faaliyetlerde kullanılacak müfredatın oluşturulması ve ölçme araçlarının uygulanması, eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitimin verilmesi, eğiticilerin eğitiminin yapılması ile sonuç raporunun hazırlanması konularında faaliyetler gerçekleştirecektir.

Projede iş birliği halinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz