Sosyopark

SOSYOPARK'ın yeni projesi: “Beş Boyutlu Gelecek”

03.02.2022

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje başvuruları kapsamında desteklenen; İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe Kaymakamlıkları ortaklığında yürütülen ve sivil toplum kuruluşları ile Üsküdar, Ümraniye Sultanbeyli ve Sancaktepe Belediyelerinin iştirakleriyle gerçekleştirilen “Beş Boyutlu Gelecek” projesi İstanbul’un sorunlarına kapsamlı çözümler üretiyor.

Üniversitemiz Sosyopark Merkezinde (Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi) yürütülen “Beş Boyutlu Gelecek” projesi kapsamında, yerel ve mülki amirlerin bir araya geldiği bir toplantı yapıldı. 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen “Beş Boyutlu Gelecek Projesi Yerel ve Mülki İdare Bilgilendirme Toplantısı” na; Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya,  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Üniversitemiz üst yönetimi iştirak etti..

Gerçekleştirilen toplantıda, projenin genel çerçevesi ele alındı ve projede yer alan kurumların rolleri ile sorumlulukları görüşüldü. Projenin gerçekleştirileceği ilçelerde, uygulamalara ilişkin detaylar belirlendi ve planlamalar yapıldı. Beş Boyutlu Gelecek Projesi’nin, çok etkin bir şekilde uygulanması ve verimli sonuçlar elde edilmesi konusunda tüm paydaşlar görüşlerini aktararak güçlü desteklerini ifade etti.  

Öğretim Üyemiz ve (Sosyopark) Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Doç. Dr. Faruk BAL'ın koordinatörlüğünde yürütülen “Beş Boyutlu Gelecek” projesi; üniversite, yerel ve mülki idare, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinde gerçekleştirilerek; gençlerin içinde bulundukları bölgesel ekosistem sorunları ve toplumsal sistemde yer edinmelerine engel olan unsurları giderip bir koruma alanı geliştirerek, pozitif unsurlar ile donanmalarını sağlayacak beş temel alanda toplumsal düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir.

Bu beş temel alan ise; Kişilik-karakter oluşumu ve gelişimi, Yaşam becerileri ve sosyal ilişkilerde gelişim, Akademik ve mesleki gelişim, Bilinç gelişimi, Fiziki ve bedeni gelişim alanlarını kapsamaktadır.

Projenin ana hedefi; iletişime açık, ortak çalışmalar yapabilen, birey, aile ve toplum ilişkilerinde rol üstlenen, toplumsal ihtiyaçlara ehemmiyet veren, öğretmen-aile-arkadaş-çevre ekosistemi içerisinde bilgi ve beceride yetkin, sağlıklı genç nesiller yetiştirmektir. Gençlerin güçlü yaşam becerileri kazanmalarının, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanmasını temel amaç olarak belirlemektedir.

Proje aynı zamanda gençlerin madde bağımlılığı gibi zararlı faktörlerin olumsuz etkilerinden korunmasını, arkadaşlık kalitesinin yükselmesini, aile aidiyetinin artmasını, aile büyüklerine değer vermenin önemini kavramalarını amaçlamaktadır.

Proje, İstanbul Medeniyet Üniversitesi koordinesinde ve İstanbul Valiliği himayesinde pilot bölgeler olarak belirlenen Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde seçilen 4'er lisede uygulanacaktır. Projenin hedef kitlesi olarak 15-18 yaş aralığı seçilmiştir. Proje ile aşağıda belirlenen özel amaçlara ulaşılmak istenmektedir:

  1. Gençlerin yaşam becerilerini geliştirmek,
  2. Gençlerin kişilik - karakter oluşumuna ve gelişimine, yaşam becerilerine, sosyal gelişimlerine, akademik ve mesleki gelişimlerine, fiziki ve bedeni gelişimlerine katkı sağlamak,
  3.  Ebeveynler ile çocukların birlikte faaliyetler yapma ve birlikte vakit geçirme sürelerini arttırmak,
  4. Gençlerin okul bağlılığı, mesleki ve kariyer gelişimini arttırmak,
  5. Gençlerin madde bağımlılığı, göç ve kentleşmenin yol açtığı zararlı etkenlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak,
  6. Gencin aile bireyleriyle ve toplumla olan bağlarını kuvvetlendirmek,
  7. Esnaf, din görevlileri, muhtar, öğretmen ve idarecilerin gençler ile olan ilişki kalitesini yükseltmek,
  8. Gençlerin öğrenme, eleştirel düşünce ve toplumsal katkı bilincini geliştirmek.