Sosyopark

SOSYOPARK

21. yy. sosyal alanı dikkate alan, toplumsal sorumluluk yaklaşımı ile kendisini örgütleyerek faaliyet yürüten yeni bir üniversite modeline ihtiyaç hissetmektedir. Yeni küresel şartlarda kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sosyal alanı içine alan teşkilat yapıları geliştirerek faaliyet yürütebilmelerine ilişkin teorik ve pratik bilginin üretimi ve paylaşımına duydukları ihtiyaç, Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini (SOSYOPARK) ortay çıkarmıştır.