Sosyopark

SOSYOPARK

21. yüzyılda sosyal alanı dikkate alan, toplumsal sorumluluk yaklaşımı ile kendisini örgütleyerek faaliyet yürüten yeni bir üniversite modeline ihtiyaç hissedilmektedir. Yeni küresel şartlarda kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sosyal alanı içine alan teşkilat yapıları geliştirerek faaliyet yürütebilmelerine ilişkin teorik ve pratik bilginin üretimi ve paylaşımına duydukları ihtiyaç, Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezini (SOSYOPARK) ortaya çıkarmıştır.