SOSYOPARK

SOSYOPARK

Üniversitemizin en önemli projelerinden biri olan Sosyopark, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorunlara yönelik konularda çözüm üreten, sosyal kalkınma politikalarına yön veren bir kurum olmayı hedefleyen bir birimdir. Sosyopark, kentleşme ve kent sorunları, yoksulluk, göç araştırmaları, dezavantajlı gruplar, suç, hukuk ve insan hakları gibi alanlarda farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin bilgi birikimden yararlanarak projeler yürütülmek üzere tasarlandı. Projelere ek olarak konferanslar, sempozyum, panel ve çalıştaylar gibi toplantıların yanı sıra makale ve kitap yayınlarıyla da Sosyopark bünyesinde yapılan araştırma sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaşması planlanmaktadır.